Exercise

Sweden is a nation of amateur athletes and sports enthusiasts. Keeping fit and enjoying the great outdoors are very much part of Swedish culture

Exercise

Kids especially tend to have a lot of energy, and creative ways to put it to use. 65 per cent of kids ages 6-12 exercise on their own, and close to 50 per cent compete in a sport.
During the last decade, indoor climbing centres have become more and more popular. Climbing centres usually offer different types of climbing and at different levels, from beginners to pros. Climbers need a certificate before they can climb without supervision.

Norrtullsgatan

Exercise

OFFICE

null

Norrtullsgatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Ulf Lundin/imagebank.sweden.se

Menu